Orzecznictwo w sprawach tytoniowych

{[description]}

Orzecznictwo w sprawach tytoniowych

Sprawy tytoniowe kształtują orzecznictwo dotyczące podrabiania znaków towarowych

Sprawy dotyczące podrabiania papierosów stają się dominującym źródłem publikowanego orzecznictwa sądowego wydawanego na gruncie przepisów karnych prawa własności przemysłowej i nie tylko

Przez wiele lat orzecznictwo sądów powszechnych na tle przepisów karnych dotyczących podrabiania znaków towarowych kształtowane było głównie w sprawach dotyczących podrabiania markowych ubrań, kosmetyków lub części samochodowych. Ostatnie lata zmieniły jednak tę praktykę. Polska stała się wiodącym ośrodkiem nielegalnej produkcji papierosów, które w ramach tego procederu opatrywane są podrobionymi znakami towarowymi. Każdego roku ujawnianych jest kilkanaście do kilkudziesięciu nielegalnych wytówrni tego typu. Legalni właściciele marek papierosów, dla których fabryki takie stanowią nieuczciwą konkurencję, włączają się w postępowania karne wnosząc o ściganie również nieuprawnionego wykorzystania znaków towarowych. Efektem tego jest rosnąca liczba orzeczeń sądów karnych wszystkich instancji dotyczących właśnie podrabiania papierosowych znaków towarowych. Analiza orzecznictwa publikowanego w systemach informacji prawnej w zakresie przestępstwa z art. 305 Prawa własności przemysłowej (podrabianie znaków towarowych i obrót towarem z takimi znakami) pozwala zauważyć rosnącą lawinowo liczbę takich orzeczeń. Kształtują one również wykładnię przepisów regulujących przestępstwa skarbowe, zwłaszcza na gruncie art. 54 kks. 

Nasza kancelaria pozostaje od lat aktywnym uczestnikiem takich procesów, stąd przeglądając wskazane orzecznictwo co chwila trafiamy na wyroki wydanej w "naszych" sprawach. Nasza aktywność procesowa przyczynia się do kształtowania linii orzeczniczej.


|