Zespół

Zespół

 

 

 

 

 

 

Michał Karwowski - Partner

 

Michał Karwowski / Partner

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 2006r. prowadzi samodzielną praktykę w Warszawie obejmującą w szczególności spory sądowe, zagadnienia prawa własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawnokarną ochronę działalności gospodarczej. Autor publikacji z dziedziny postępowania cywilnego.

Twitter: @mjkarwowski

 

Edyta Gosk Grodzka - Partner

 

Edyta Gosk Grodzka / Partner

Radca prawny, członek okręgowej izby radców prawnych w Warszawie. Absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa gospodarczego, prawa motoryzacyjnego i zamówień publicznych. Świadczy stałą pomoc prawną polskim i zagranicznym firmom działającym w Polsce. Wspiera przedsiębiorców zagranicznych rozpoczynających działalność na polskim rynku. Prelegent wielu konferencji z zakresu ochrony danych. Prowadzi obsługę prawną również w języku angielskim. Kieruje Korean desk w Kancelarii.

 

Edyta Gosk Grodzka

 

Krzysztof Freliszka / Partner

Adwokat, absolwent WPiA UW, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Posiada bogate doświadczenie w procesach sądowych, obejmujące w szczególności reprezentację w licznych postępowaniach gospodarczych i cywilnych. Uczestniczył w projektach doradczych na rzecz Ministerstwa Skarbu i jednostek samorządu terytorialnego, a także w procesie prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Prelegent na konferencjach i autor publikacji naukowych i branżowych. Tytuł adwokata uzyskał w 2007 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi polskimi i zagranicznymi.

WhatsApp: +48 502096721

Adwokaci

Adwokaci

Lena Dąbrowska
Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, sędzia Sądu Dyscyplinarnego tejże Izby. Specjalizuje się w prawie karnym i własności przemysłowej. W zespole Kancelarii od 2010r.

Patryk Magnuski
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992). W Izbie Adwokackiej w Warszawie od 1992r., adwokat od 1996r. Własna praktyka adwokacka o profilu ogólnym (25 lat), w przeważającej mierze sądowa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, własności przemysłowej i ochrony dóbr osobistych. W zespole Kancelarii od 2022r. 

Bogdan Wernik
Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w sporach sądowych i w postępowaniach administracyjnych. Pasjonat historii. W zespole Kancelarii od 2015r.

 

Magdalena Kapczyńska
Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym i rodzinnym. W zespole Kancelarii od 2013r.

 
 

 

Pracownicy i zespół

Prawnicy i zespół

Róża Kołodziej
Asystentka prawna

Studentka prawa. Zajmuje się wsparciem prawnym prawników w zakresie windykacji oraz postępowań celnych. 

Sandra Forbert
Prawniczka

Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa karnego oraz prawa własności przemysłowej. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, celnego oraz sprawami z zakresu prawa własności przemysłowej, między innymi takimi jak opracowywaniem zgłoszeń rejestracyjnych, korespondencją z urzędami patentowymi oraz analizą rynku pod kątem podobieństwa znaków towarowych.

Bartłomiej Pokarowski
Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, magister nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym, prawie umów, realizuje zadania z zakresu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Absolwent SMU Dedman Law w Teksasie gdzie kształcił się, aby przystąpić do Bar Exam.

Patrycja Ernest
Asystentka prawna

Studentka prawa. Zajmuje się wsparciem prawnym prawników w zakresie postępowania karnego i własności intelektualnej.

Katarzyna Majcher
Kierowniczka biura

Opowiada za obsługę administracyjną Kancelarii, bieżące wsparcie pracy prawników, obieg oraz archiwizację dokumentów oraz obsługę korespondencji.

Kamila Jaszczyńska
Asystentka prawna

Zajmuje się wsparciem prawnym prawników w zakresie administracji, windykacji, obiegu korespondencji i obsługi toczących się postępowań.

Marcin Barycki
Of counsel - rzecznik patentowy

Współpracuje z FGGK w zakresie praw patentowych: rzecznik patentowy specjalizujący się w prowadzeniu spraw dotyczących prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe)

Magdalena Karnasiewicz
Aplikant radcowski

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Zajmuje się analizą i przygotowywaniem umów w obrocie gospodarczym, obsługą podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych z zakresu prawa korporacyjnego, cywilnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Szczególnie interesuje się zagadnieniem wyłączenia odpowiedzialności w prawie karnym oraz kształtowaniem się relacji pracownika i pracodawcy na gruncie przepisów prawa pracy, w szczególności w świetle najnowszych zmian rynkowych.

Nannan Wang
Of counsel - rynki azjatyckie

Partner we współpracującej kancelarii Rainmaker Law Firm z siedzibą w Pekinie. Posiada bogate doświadczenie we współpracy z podmiotami z Europy środkowej i wschodniej. Współpracuje ściśle z Kancelarią przy obsłudze europejskich przedsiębiorców inwestujących na terenie Chin, jak również przedsiębiorców chińskich inwestujących w Polsce.

Natalia Szczygielska
 

Zajmuje się wsparciem prawnym prawników w zakresie postępowania administracyjnego, cywilnego oraz obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.