FGGK <br />- dependable <br />legal partners <br /><br />

FGGK
- dependable
legal partners

Kancelaria

Obsługa firm

prawo korporacyjne, tworzenie umów, podatki, prawo pracy, fuzje, likwidacja i bieżące doradztwo; pomagamy w tworzeniu biznesów i wspieramy ich codzienne funkcjonowanie

Prawo karne
w biznesie

oskarżamy w imieniu firm i osób fizycznych pokrzywdzonych przestępstwem oraz bronimy, gdy postawiono zarzuty karne: Kodeks Karny, Kodeks Karny Skarbowy, ustawy szczególne

Zakładanie spółek
start-upy

zakładamy spółki, opracowujemy treść dokumentów - umowy, regulaminy i inne, kompleksowo  doradzamy; wspieramy przedsiębiorców w rozwoju biznesu i w rozwinięciu skrzydeł

Własność
intelektualna

prawa autorskie, licencje, znaki towarowe, wzory przemysłowe: doradzamy i reprezentujemy przed sądami, Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Nowe technologie

Tworzymy i opiniujemy umowy IT, regulaminy i dokumenty dot. serwisów internetowych, prowadzimy spory dot. oprogramowania i gier; wspieramy twórców Youtube, Instagram i innych. 

Spory sądowe

reprezentujemy firmy i osoby prywatne w negocjacjach przedsądowych, mediacjach i sporach sądowych, m.in. dochodzenie roszczeń, odszkodowania, spory pracownicze

Obsługa cudzoziemców

karty pobytu, pozwolenia na pracę, pozwolenia na nabycie nieruchomości, obywatelstwo i inne; reprezentacja i doradztwo w zakresie rozporzęcia biznesu;

Zamówienia publiczne

doradzamy i reprezentujemy w przetargach: przygotowanie dokumentacji, opiniowanie prawidłowości czynności zamawiającego, postępowania odwoławcze, doradztwo na etapie realizacji umowy

News

 

Partnerzy

Michał Karwowski

Adwokat

 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, postępowaniu karnym i sporach sądowych. Prowadzi własną praktykę od 2006r.

  

Edyta Gosk-Grodzka

Radca prawny

 

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa gospodarczego, prawa motoryzacyjnego i zamówień publicznych. Prowadzi własną praktykę od 2007r.

  

Krzysztof Freliszka

Adwokat

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Posiada bogate doświadczenie w procesach sądowych. Prowadzi własną praktykę od 2007r.

  

 

I recommend FGGK Law firm as a stable and dependable law partner.

KT Corporation

 

I would like to express our most sincere thanks to the law firm FGGK Freliszka Gosk-Grodzka Karwowski for its excellent and valuable legal care and commitment during our cooperation.

TFS Trial Form Support

 

We express appreciation to the law firm: FGGK for professional sensitiveness and high competence of lawyers and recommend them as a good law firm.

UNISUN ENERGY GROUP


Zobacz więcej

 

Na naszych stronach tematycznych publikujemy dedykowane informacje dla biznesu

Dematerializacja akcji

Spory
Sądowe

Start-up 
E-business