FGGK <br />- dependable <br />legal partners <br /><br />

FGGK
- dependable
legal partners

Kancelaria

Obsługa firm

prawo korporacyjne, tworzenie umów, podatki, prawo pracy, fuzje, likwidacja i bieżące doradztwo; pomagamy w tworzeniu biznesów i wspieramy ich codzienne funkcjonowanie

Prawo karne
w biznesie

oskarżamy w imieniu firm i osób fizycznych pokrzywdzonych przestępstwem oraz bronimy, gdy postawiono zarzuty karne: Kodeks Karny, Kodeks Karny Skarbowy, ustawy szczególne

Zakładanie spółek
start-upy

zakładamy spółki, opracowujemy treść dokumentów - umowy, regulaminy i inne, kompleksowo  doradzamy; wspieramy przedsiębiorców w rozwoju biznesu i w rozwinięciu skrzydeł

Własność
intelektualna

prawa autorskie, licencje, znaki towarowe, wzory przemysłowe: doradzamy i reprezentujemy przed sądami, Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Nowe technologie

Tworzymy i opiniujemy umowy IT, regulaminy i dokumenty dot. serwisów internetowych, prowadzimy spory dot. oprogramowania i gier; wspieramy twórców Youtube, Instagram i innych. 

Spory sądowe

reprezentujemy firmy i osoby prywatne w negocjacjach przedsądowych, mediacjach i sporach sądowych, m.in. dochodzenie roszczeń, odszkodowania, spory pracownicze

Obsługa cudzoziemców

karty pobytu, pozwolenia na pracę, pozwolenia na nabycie nieruchomości, obywatelstwo i inne; reprezentacja i doradztwo w zakresie rozporzęcia biznesu;

Zamówienia publiczne

doradzamy i reprezentujemy w przetargach: przygotowanie dokumentacji, opiniowanie prawidłowości czynności zamawiającego, postępowania odwoławcze, doradztwo na etapie realizacji umowy

News

 

Partnerzy

Michał Karwowski

Adwokat

 

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, postępowaniu karnym i sporach sądowych. Prowadzi własną praktykę od 2006r.

  

Edyta Gosk-Grodzka

Radca prawny

 

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa gospodarczego, prawa motoryzacyjnego i zamówień publicznych. Prowadzi własną praktykę od 2007r.

  

Krzysztof Freliszka

Adwokat

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Posiada bogate doświadczenie w procesach sądowych. Prowadzi własną praktykę od 2007r.

  

 

I recommend FGGK Law company as a stable and dependable law partner.

Pinggao Group

 

The cooperation is characterized by high professionalism, flexibility and timeliness, as well as understanding our needs and economic aspects of our business.(…) Great experience and excellent expertise in the field of motorisation matters provided us with unquestionably professional and comprehensive legal services.

Nivette

 

We have been cooperating with FGGK Law Firm since 2009. The legal advisers of FGGK Law Firm render legal services to our Company on the questions connected with the trademark protection, fighting against the illegal use of the Company’s trademarks (…) Especially we would like to note professional sensitiveness and high competence of Lawyers.

Philip Morris International


Zobacz więcej

 

Na naszych stronach tematycznych publikujemy dedykowane informacje dla biznesu

Start-up 
E-business

Dematerializacja akcji

Spory
Sądowe