{[lang_versions]}

naglowek

FGGK - Business in Poland

 

Pomożemy Ci założyć biznes

Wspieramy branżę nowych technologii

Obsługa prawna

Obsługa prawna StartUp

od formalności przy założeniu firmy, po umowy i warunki e-businessu

Koncentrujemy się na dostarczaniu konkretnych i praktycznych rozwiązań firmom rozpoczynającym działalność, umożliwiając im realizację wyznaczonych celów. Wspieramy w zakładaniu nowych podmiotów dostosowując ich kształt do wymogów Klienta. Nasza specjalizacja w obszarze nowych technologii pozwala nam odpowiadać na potrzeby StartUpów działających w tej branży i łączyć doświadczenie prawne ze zrozumieniem specyfiki prowadzonego przez nich biznesu.

Usługi Kancelarii obejmują kwestie zarówno utworzenia firmy, stworzenia dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i rozwoju działalności oraz doradztwa prawnego niezbędnego na tym etapie. Kancelaria posiada również bogate doświadczenia w zakresie tworzenia i negocjacji umów inwestycyjnych z podmiotami finansującymi działalność StartUpów.

Start-up

StartUp

Mamy bogate doświadczenie we współpracy z powstającymi firmami. Pomagamy przedsiębiorcom krajowym oraz zagranicznym w rozwiniciu skrzydeł na rynku polskim. Standardowe wsparcie w formalnościach przy zakładaniu firmy łączymy z dodatkową ofertą związaną z pozwoleniami na pobyt w Polsce założycieli i pracowników, ochroną powstającej własności intelektualnej nowej firmy (prawo patentowe) oraz jej tajemnic (zwalczanie nieuczciej konkurencji). Jesteśmy elastyczni, komunikatywni, korzystamy z nowoczesnych narzędzi informatycznych.

E-business

Nasi specjaliści pomogą Twojej firmie w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z jej zaangażowanie w e-business: zwaryfikujemy i pomożemy uregulować kwestie praw autorskich, znaków towarowych, praw do pomysłów i idei (tajemnice przedsiębiorstwa), wesprzemy w sporach i w negocjacjach, pomożemy w zakresie uzyskania pozwoleń. Znamy specyfikę branży i staramy się, by rozwiązania prawne nie krępowały w sposób zbędny rozwoju technologicznego firmy. 

faq

FAQ

FAQ - Masz Start-up lub rozpoczynasz przygodę z biznesem
Oto kilka odpowiedzi które ułatwią Ci decyzję

Czy można otworzyć spółkę na odległość ?

Tak, jest to możliwe. Konieczne jest jednak podpisanie odpowiednich dokumentów przed notariuszem lub w inny sposób właściwy dla danego kraju, a następnie opatrzenie ich apostille lub legalizacja. Takie dokumenty po przetłumaczeniu przysięgłym mogą być podstawą rejestracji spółki w Polsce.

Kto może być w zarządzie sp. z o.o.?

Podstawowe warunki objęcia funkcji w zarządzie spółki z o.o. nie są wysokie. Członkiem zarządu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (nie została ubezwłasnowolniona). Ponadto członek zarządu nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo, ale warunek ten dotyczy wyłącznie przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu,  wiarygodności dokumentów, ochronie informacji, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Czy mogę otworzyć konto bankowe przez pełnomocnika?

Każda spółka powinna posiadać rachunek w polskim banku. Ponieważ proces zakładania rachunku w banku za pośrednictwem kancelarii jest znacznie utrudniany przez banki, zalecane jest otwarcie konta bezpośrednio przez zarząd po utworzeniu spółki.

Czy założenie firmy uprawnia cudzoziemców do pobytu w Polsce?

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. albo zasiadanie w jej zarządzie nie wiąże się z automatycznym nabyciem uprawnień do pobytu na terenie Polski. Cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej w dalszym ciągu będzie zobowiązany do wystąpienia o wizę albo zezwolenie na pobyt. Niemniej jednak pełnienie funkcji w zarządzie spółki może być samodzielną podstawą wniosku o pobyt na terenie Polski.

Czy cudzoziemiec może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Cudzoziemiec pochodzący z państwa należącego do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego może założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jak obywatele polscy. Obcokrajowiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego może podejmować i wykonywać jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatel polski jeżeli m.in. posiada zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Pozostali cudzoziemcy mają prawo do wykonywania działalności w Polsce wyłącznie w formie spółki.

Ile czasu trwa rejestracja spółki w Polsce?

Procedura rejestracji spółki przez sąd rejestrowy trwa około jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy spółki przed notariuszem. W przypadku osób znajdujących się na terytorium Polski, możliwe jest założenie spółki on-line, co znacznie przyspiesza proces rejestracji.

W jaki sposób opodatkowana jest spółka z o.o.?

Dochód sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki, pod warunkiem że nie zasiadają jednocześnie w zarządzie.

Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy i jaki wkład można wnieść na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o.?

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych. Wkłady można wnieść w formie pieniężnej lub niepieniężnej.

Zapytaj i umów się

Nie wiesz od czego zacząć? Zapytaj i umów się +48 22 841 26 16
Prześlij e-mail: biuro@fggk.pl 

 

Zespół

 

Osoba prowadząca obsługę firm:


Krzysztof Freliszka

Adwokat

Od 2008r. specjalizuje się we współpracy ze StartUpami, założyciel inicjatywy LawIT, pasjonat technologii

Dane kontaktowe:

tel./WhatsApp/Viber: + 48 502096721
biuro@fggk.pl

 

rekomendacje

Polecają nas

 

The cooperation is characterized by high professionalism, flexibility and timeliness, as well as understanding our needs and economic aspects of our business.(…) Great experience and excellent expertise in the field of motorisation matters provided us with unquestionably professional and comprehensive legal services.

Nivette

 

We have been cooperating with FGGK Law Firm since 2009. The legal advisers of FGGK Law Firm render legal services to our Company on the questions connected with the trademark protection, fighting against the illegal use of the Company’s trademarks (…) Especially we would like to note professional sensitiveness and high competence of Lawyers.

Philip Morris International

 

We express appreciation to the law firm: FGGK for professional sensitiveness and high competence of lawyers and recommend them as a good law firm.

UNISUN ENERGY GROUP

kontakt