Nowe przestępstwa w KKS

{[description]}

Nowe przestępstwa w KKS

Z początkiem maja wchodzi duża nowelizacja Kodeksu Karnego Skarbowego

Ustawodawca wprowadził szereg zmian w KKSie. Zmierzają one do uszczelnienia systemu ścigania przestępstw akcyzowych.

Kodeks Karny Skarbowy doczekał się ważnej nowelizacji w zakresie ścigania przestępczości akcyzowej. Komentatorzy akcentują w tym zakresie podwyżkę (2,5-krotną) mandatów karnych, jednak to nie wszystko.

 

Nowe przepisy, wchodzące w życie 1 maja 2021r., zaostrzają odpowiedzialność za szereg przestępstw związanych z nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi (w praktyce: tytoniem i alkoholem), z dotychczasowych 2-3 lat pozbawienia wolności, do maksymalnych kodeksowych 5 lat. Co istotne, wprowadzono nowe rodzaje przestępstw penalizujące w sposób wyraźny nielegalną produkcję, magazynowanie czy przeładunek wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym jak też sprzedaż takich wyrobów. W przypadku produkcji czy magazynowania karalne będzie również przygotowanie do takich działań. 

Uszczelniono i zaostrzono też przepisy o paserstwie akcyzowym.

Kodeks wprowadza także zmiany w zakresie przepadku narzędzi służących do nielegalnej produkcji. Dotąd zdarzało się, że po ich przepadnięciu były one licytowane i trafiały ponownie do szarej strefy. Nowe przepisy wprowadzają obligatoryjne zniszczenie maszyn służących do produkcji i pakowania wyrobów tytoniowych.

Wprowadzone zmiany mogą istotnie usprawnić ściganie szarej strefy związanej z produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi.


|