Trwają prace nad zmianą KKS

{[description]}

Trwają prace nad zmianą KKS

Pod obrady Sejmu trafił projekt ustawy zmieniającej m.in. Kodeks karny skarbowy

Sejm pracuje nad zmianą ustawy o podatku akcyzowym obejmującym m.in. duże zmiany w KKS. Poza znaczną podwyżką mandatów proponuje się wprowadzenie nowego przestępstwa nielegalnej produkcji wyrobów akcyzowych.

Z końcem roku trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, a już z początkiem nowego roku trafił on pod obrady. Zgodnie z uzasadnieniem "projekt dotyczy wyeliminowania nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami oraz wprowadzenia nowych obowiązków w stosunku do samochodów osobowych, ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t". Bliższa analiza wskazuje jednak, że obejmuje on propozycje dużych zmian w KKS, m.in. w obszarze tzw. przestępstw akcyzowych (zwłaszcza tytoniowych i alkoholowych). W kodeksie ma pojawić się nowe przestępstwo penalizujące w sposób bezpośredni nielegalną produkcję m.in. wyrobów tytoniowych oraz regulacja nakazująca obowiązkowe niszczenie maszyn do takiej produkcji zatrzymanych w nielegalnych fabrykach. Przypomnijmy, że Polska pozostaje niekwestionowanym liderem w nielegalnej produkcji papierosów.


|