Nowe badanie KPMG ujawnia alarmujące informacje na temat nielegalnego rynku papierosów w państwach Unii Europejskiej.

{[description]}

Nowe badanie KPMG ujawnia alarmujące informacje na temat nielegalnego rynku papierosów w państwach Unii Europejskiej.

Jedną ze specjalności naszej Kancelarii są tzw. „sprawy tytoniowe” związane z nielegalną produkcją i dystrybucją podrobionych papierosów. Z zainteresowaniem więc śledzimy sytuację na rynku wyrobów tytoniowych.

Roczne badanie KPMG z 2022 roku dotyczące nielegalnej konsumpcji papierosów w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, Mołdawii i na Ukrainie, zlecone przez Philip Morris Products SA, ujawnia, że w samej UE skonsumowano 35,8 miliarda nielegalnych papierosów, co stanowi kontynuację trendu wzrostowego na nielegalnym rynku.
Jak wynika z badania, w Polsce nastąpił wzrost całkowitej konsumpcji na rynku papierosów, która wyniosła w 2022 roku 43,9 miliardów papierosów. Jest to najwyższy wynik konsumpcji papierosów na przestrzeni ostatnich pięciu lat (w roku 2021 wynosił 39,52 miliarda papierosów). Biorąc pod uwagę nielegalny rynek wyrobów tytoniowych, ich konsumpcja stanowi 4,2% całkowitej konsumpcji i wyniosła 1,8 miliarda papierosów. Wobec 2021 roku nastąpił spadek konsumpcji produktów pochodzących z nielegalnego rynku o 0,7 p.p.

Po więcej informacji zapraszamy do lektury artykułu:
https://www.pmi.com/media-center/press-releases/press-details/?newsId=26566|